Tuin Wijk Boz | Verbouwingen aan uw pand in 2021 hebben invloed op de WOZ-waarde
915
post-template-default,single,single-post,postid-915,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive
 

Verbouwingen aan uw pand in 2021 hebben invloed op de WOZ-waarde

Verbouwingen aan uw pand in 2021 hebben invloed op de WOZ-waarde

Voor de OZB (onroerende zaak belasting) geldt als uitgangspunt dat de waardebepaling plaatsvindt naar de waardepeildatum 1 januari 2020. Als in het jaar 2020 de toestand van uw pand gewijzigd is (bijvoorbeeld door een verbouwing), dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval is de waarde vastgesteld naar de staat van de onroerende zaak op 1 januari 2021. 

Controleert nog iemand de gemeente?

Ja! Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer de gemeenten. De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de gemeenten alle panden zorgvuldig waarderen. Gemeenten mogen ook pas hun beschikkingen versturen als de Waarderingskamer daar toestemming voor heeft gegeven. De waarderingskamer heeft een eigen internetsite met meer info.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of een of meer aanslagen, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet bezwaar maken bij uw gemeente. Hoe u bezwaar kunt maken, leest u op de achterzijde van het aanslag-/beschikking-biljet.  Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet de gemeente ook aanmerken als bezwaar tegen de aanslag OZB. Andersom geldt dit ook: een bezwaar tegen de aanslag OZB omvat ook de WOZ-beschikking. U kunt bijvoorbeeld van mening zijn dat de waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2020 door de gemeente te hoog of te laag is vastgesteld. Als u op 1 januari 2021 geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op het aanslagbiljet staat, kunt u ook bezwaar maken. U moet het bezwaar motiveren. U moet dus aangeven waarom u het bijvoorbeeld niet eens bent met de vastgestelde waarde.

WOZ-waarde 2021/2022 is geen exact bedrag

Taxeren is schatten. De waarde van uw pand is daarom ook een schatting van de waarde. Die schatting moet natuurlijk wel binnen bepaalde grenzen liggen. Ligt de waarde binnen die bandbreedte, dan wordt de waarde geacht juist te zijn. Dit kan zo zijn als u bijvoorbeeld op het taxatieverslag ziet staan dat er een dakkapel niet of juist te veel is vermeld. Ziet u een fout op uw taxatieverslag staan, geef dit dan door aan de gemeente zodat de fout kan worden hersteld. U regelt daarmee meteen dat andere instanties die de WOZ-gegevens gebruiken (zoals uw bank en uw accountant), voortaan ook de juiste gegevens krijgen.  Je kunt zelf ook eenvoudig online de WOZ-waarde opvragen via de website van het kadaster. 

Regelingen voor de woningwaarde

Een paar jaar geleden heeft de Hoge Raad de zogenoemde Fierensmarge afgeschaft. Die regeling hield in dat de waarde van uw woning binnen een marge van circa 5% moest worden bepaald. Bezwaar maken tegen kleine waardeverschillen is nu dus weer mogelijk. Omdat de meeste belastingen die met de WOZ-waarde bepaald worden ook maar een percentage zijn, leidt dit helaas vaak niet tot een financieel interessant resultaat.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.